عملیات زیر سازی برخی از پیاده رو های سطح منطقه سه

 

شهردار منطقه سه از انجام عملیات زیرسازی برخی از پیاده روهای سطح این منطقه خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی گفت: در ادامه عملیات زیر سازی پیاده رو های برخی از خیابان های سطح منطقه سه ، عملیات زیر سازی پیاده رو های خیابان میرزا آقا خان به پایان رسید.

 وی افزود: همچنین عملیات زیر سازی قسمتی از  پیاده رو های خیابان شهید مصطفی خمینی و بولوار ابوالفضل نیز توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال انجام می باشد. 

Go to top