Easy to starts

محلات منطقه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر
Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 3 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه سه خبر داد:

اجرای عملیات پیاده رو سازی ضلع جنوبی بزرگراه یادگار امام

 

شهردار منطقه سه اظهار کرد: در ادامه روند عملیات پیاده رو سازی در نقاط مختلف سطح منطقه، عملیات پیاده رو سازیضلع جنوبی بزرگراه یادگار امام از پل ایثار تا پل ابوذر در حال اجرا می باشد.

مهندس منصور ابراهیمی افزود : متراژ محدوده یاد شده 1800 متر مربع در حال اجرا است.

 وی هدف از این طرح را  رفاه حال شهروندان  و همچنین زیبایی بزرگراه  یادگار امام عنوان کرد.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

آقای خراسانی


معاون خدمات شهر

مهندس طهماسبی


معاون فنی و عمرانی

مهندس شجاعی


معاون معماری و شهرسازی

مهندس قطب الدینی

 


معاون مالی و اداری

آقای منظری توکلی

  

Go to top