Easy to starts

محلات منطقه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر
Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 3 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

 

بوستان هزار یکی از بوستان های وسیع در منطقه

 

 

شهردار منطقه سه گفت: بوستان هزار یکی از بوستان‌های وسیع در این منطقه است که با 20 هزار مترمربع وسعت، در سه‌راه جوپاری، ابتدای بزرگ‌راه غربی ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.

مهندس منصور ابراهیمی افزود: ساخت این بوستان و بهسازی محدودۀ اطراف آن، از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر اینکه در مسیر عبور مسافران قرار دارد، در محدودۀ اطراف آن نیز مراکز دانشگاهی است.

 وی ادامه داد: وجود بوستان هزار با فضای سبز مطلوب در ورودی شهر کرمان از سمت جادۀ جوپار، نمای بسیار زیبایی به این ورودی داده است.

شهردار منطقه سه در پایان خاطرنشان کرد: این بوستان در ادامۀ افتتاح بوستان‌های شهر کرمان، اواخر سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

 

 

مدیران شهرداری


مسئول حراست

آقای خراسانی


معاون خدمات شهر

مهندس طهماسبی


معاون فنی و عمرانی

مهندس شجاعی


معاون معماری و شهرسازی

مهندس قطب الدینی

 


معاون مالی و اداری

آقای منظری توکلی

  

Go to top