Easy to starts

محلات منطقه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر
Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 3 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

انجام عملیات دال فرش  قسمتی از بلوار دانش

 

شهردار منطقه سه از انجام عملیات دال فرش قسمتی از بلوار دانش خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی اظهار کرد: در ادامه عملیات پیاده رو سازی در سطح منطقه، قسمتی از پیاده رو بلوار دانش در حال انجام عملیات دال فرش می باشد.

وی با بیان اینکه دال فرش از زیبایی بصری بالایی برخوردار است، افزود: عملیات دال فرش پیاده رو  بلوار دانش به متراژ 1200 متر مربع در حال انجام است.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

آقای خراسانی


معاون خدمات شهر

مهندس طهماسبی


معاون فنی و عمرانی

مهندس شجاعی


معاون معماری و شهرسازی

مهندس قطب الدینی

 


معاون مالی و اداری

آقای منظری توکلی

  

Go to top