Easy to starts

محلات منطقه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر
Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 3 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

نصب تعدادی ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه سه

 

 شهردار منطقه سه از نصب تعدادی ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه سه خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی گفت: با توجه به وسعت منطقه سه و با همکاری سازمانهای اتوبوس رانی و حمل و نقل و ترافیک، تعدادی ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه نصب شد.

وی هدف از نصب این ایستگاهها را رفاه حال شهروندان عنوان کرد و از نصب تعدادی ایستگاه جدید در نقاط مختلف منطقه به زودی خبر داد.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

آقای خراسانی


معاون خدمات شهر

مهندس طهماسبی


معاون فنی و عمرانی

مهندس شجاعی


معاون معماری و شهرسازی

مهندس قطب الدینی

 


معاون مالی و اداری

آقای منظری توکلی

  

Go to top