Easy to starts

محلات منطقه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر
Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 3 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

عملیات زیر سازی برخی از پیاده رو های سطح منطقه سه

 

شهردار منطقه سه از انجام عملیات زیرسازی برخی از پیاده روهای سطح این منطقه خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی گفت: در ادامه عملیات زیر سازی پیاده رو های برخی از خیابان های سطح منطقه سه ، عملیات زیر سازی پیاده رو های خیابان میرزا آقا خان به پایان رسید.

 وی افزود: همچنین عملیات زیر سازی قسمتی از  پیاده رو های خیابان شهید مصطفی خمینی و بولوار ابوالفضل نیز توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال انجام می باشد. 

مدیران شهرداری


مسئول حراست

آقای خراسانی


معاون خدمات شهر

مهندس طهماسبی


معاون فنی و عمرانی

مهندس شجاعی


معاون معماری و شهرسازی

مهندس قطب الدینی

 


معاون مالی و اداری

آقای منظری توکلی

  

Go to top